type last name
Eller en anden direkte telefon // Or other direct phone
Vælg det campus du går på
Virksomheden du har praktikaftale med // The company of your internship
Find on cvr.dk With internship abroad, write the country
Kun hvis forskellig fra ovenstående // Only if different from above
Denne modtager kontrakt til godkendelse // This person recieves contract for approval
VIGTIG at den er 100% korrekt // IMPORTANT that this is 100% correct
VIGTIG at den er 100% korrekt // IMPORTANT that this is 100% correct
Kontaktpersonens // The Contact Person's
MM/DD/ÅÅ // MM/DD/YY
MM/DD/ÅÅ // MM/DD/YY
Fx: 37 timer. Mødetid: 8-16 man-tors; 8-15 fre // Example: 37 hours. Meet 8-16 Mon-Thur; 8-15 Fri
Vær så specifik som muligt // Be as specific as possible
Her kan du indtaste eventuelle øvrige forhold // Fill in other agreements