Fylles ut dersom henvendelsen kommer fra firma
Oppgi organisasjonsnummer dersom relevant
Angi din gateadresse
Oppgi ditt postnummer
Full ut dersom oppdragsadressen er forskjellig fra din adresse
Oppgi poststed for oppdraget dersom den er forskjellig fra din adresse
Oppgi telefonnummer du treffes på
Oppgi din e-postadresse
Oppgi om bygget er en enebolig, leilighet, rekkehus osv.
Oppgi antall leiligheter og etasjer som er gjeldende
Hvilket år ble bygget satt opp og hvor mange bygg er det snakk om
Beskriv hva henvendelsen gjelder (maks 2000 tegn)