(Unngå mellomrom og bindestreker – det står på typeskiltet bak på ovnen)
(Bemerk engelsk format MM/DD/YYYY – bruk datovelger – da er du sikker på korrekt registrering)
Husk også bynavn ovenfor