EAK vinter 2018.
Husk en ansøgning for HVER uddannelse du søger // Remember one application for EACH programme
Angiv 1 hvis du kun har søgt denne uddannelse // Specify 1 if you only have applied for this one
Enten på KEA eller en anden dansk institution // Either at KEA or another Danish institution
(pdf / jpg <1Mb) Husk et sigende filnavn // Remember a relevent file name
10 cifre UDEN bindestreg // 10 digits WITHOUT hyphen
(pdf / jpg <1Mb) Husk et sigende filnavn // Remember a relevent file name
Hvor tog du din adgangsgivende uddannelse // Which school did you graduate from
(pdf / jpg <1Mb) Husk et sigende filnavn // Remember a relevent file name
NOTE: If you haven’t graduated yet, please upload grade transcript for your current education
Kun relevant uddannelse // Only relevent education
Eller afslutter du én inden studiestarten på KEA // Or do you complete one before study start at KEA
Uddannelse/Institution/Afgangsår/Antal ECTS // Education/Institution/Graduation year/No. of ECTS
(pdf / jpg <1Mb) Husk et sigende filnavn // Remember a relevent file name
Uddannelse/Institution/Afgangsår/Antal ECTS // Education/Institution/Graduation year/No. of ECTS
(pdf / jpg <1Mb) Husk et sigende filnavn // Remember a relevent file name
(pdf / jpg / word <1Mb) Husk et sigende filnavn // Remember a relevent file name
Hvis JA: Upload tilsagn som relevant dokument // If YES: Upload pre-approval as relevant document
(pdf / jpg <1Mb) Husk et sigende filnavn // Remember a relevent file name
(pdf / jpg <1Mb) Husk et sigende filnavn // Remember a relevent file name
(pdf / jpg <1Mb) Husk et sigende filnavn // Remember a relevent file name
Jeg bekræfter rigtigheden af alle oplysninger // I confirm under liability all provided information