VIGTIGT: indtast ikke privat mailadresse! // IMPORTANT: do not insert private email address!
Eller en anden direkte telefon // Or other direct phone
Virksomheden du har praktikaftale med. (The company of your internship)
Find CVR på // Find on cvr.dk- only danish companies
Use official english name for all other counrties than Denmark
Kun hvis forskellig fra ovenstående // Only if different from above
Denne modtager kontrakt til godkendelse // This person recieves contract for approval
VIGTIG at den er 100% korrekt da det er denne e-mail adresse kontrakten modtages på til godkendelse.
Kontaktpersonens. (The Contact Person's)
Bemærk format: MM/DD/YY // Notice format: MM/DD/YY
Bemærk format: MM/DD/YY // Notice format: MM/DD/YY
Eks: 37 timer. Mødetid: 8-15.30 man-tors; 8-15 fre. // Example: 37 hours, meet 8-15.30 (friday 8-15)
Vær så specifik som muligt (se din introduktion til praktik guiden). // Be as specific as possible
Her kan du indtaste eventuelle øvrige forhold, som er aftalt omkring dit praktikophold.